VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Year 3 > Kiinteistöautomaatio (ST00BJ14)

Kiinteistöautomaatio

Structure Type: Study unit
Code: ST00BJ14
Curriculum: SAT 2024V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2026-2027)
Semester: Spring
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Mäkinen, Seppo
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
- Opiskelija tunnistaa ja pystyy hankkimaan lisätietoa keskeisimmistä rakennusautomaation väyläratkaisuista, perusominaisuuksista ja toteutusperiaatteista.
- Antaa perusteet mm. KNX ja DALI -järjestelmistä.

Student's Workload

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85h. Opintojaksoon liittyy pakolliset laboratoriotyöt 16 h. Opintojakso sisältää 8 h PC luokkaopetusta.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Sähkösuunnittelun perusteet
Sähköasennukset
Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu

Contents

Opintojakson pääsisältö on:
- St-kortiston ohjeiden ja uusien käytäntöjen soveltaminen kiinteistöjen rakennusautomaation suunnitteluun, asennukseen ja projektinhallintaan.
- Rakennusautomaatiolle asetettavat toiminnalliset tavoitteet (laajuus, ominaisuudet) ja taloudelliset tavoitteet (energian käytön tuottavuus, työmenekki).
- Rakennusautomaatiojärjestelmien yhteensovittaminen, käyttöliittymät, väyläratkaisut ja mobiilit ohjausjärjestelmät.
- Lisäksi annetaan valmiudet suunnitella suppeahko rakennusautomaatiojärjestelmä.
- Käydään läpi perusteet mm. KNX ja DALI -järjestelmistä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- St-kortisto, seminaariesitykset, labratorio-ohjeet
- Opettajan keräämä aineisto

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

- Teoriaopetus
- PC-luokka harjoituksia
- Laboratorioharjoituksia

Assessment Criteria

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt
- Tuntiaktiivisuus


Back