VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Nursing (S-SH) > 2008H > Year 4 > Medical Courses in Nursing the Ageing (SHS2006)

Medical Courses in Nursing the Ageing

Structure Type: Study unit
Code: SHS2006
Type: Optional obligatory / Professional Studies
Curriculum: S-SH 2008H
Level: Bachelor of Health Care
Year of Study: 4 (2011-2012)
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Nurmi, Regina
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Opiskelija syventää osaamistaan ikääntyneiden sairauksista, elimistön toimintahäiriöistä, ongelmatilanteista ja oireyhtymistä. Opiskelija tuntee niiden etiologian, oireet, tutkimukset ja lääketieteellisen hoidon.

Contents

Geriatria. Soveltavin osin sisätautien lääketiedettä ja kirurgiaa.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Tilvis, Reijo (toim)2001. Geriatria. Duodecim. Helsinki.
- Luennoitsijoiden osoittama kirjallisuus.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja itsenäinen opiskelu.

Assessment Methods

Luennoille osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi.


Back