VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Nursing (S-SH) > 2008H > Year 3 > Preventive Public Health Nursing (SHA0403)

Preventive Public Health Nursing

Structure Type: Study unit
Code: SHA0403
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: S-SH 2008H
Level: Bachelor of Health Care
Year of Study: 3 (2010-2011)
Credits: 7 cr
Responsible Teacher: Nurmi, Regina
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2010-2011

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
10S-SH-3B2010-08-30 – 2011-03-04Helena Leppänen, Sanna SaikkonenFinnish2010-08-20 – 2010-09-05
11S-SH-3CK2011-01-03 – 2011-03-04Helena Leppänen, Sanna SaikkonenFinnish2010-12-07 – 2011-01-09
12 2011-01-03 – 2011-03-04Sanna SaikkonenFinnish2010-12-07 – 2011-01-09
13S-SH-2A2011-03-07 – 2011-05-27Helena Leppänen, Sanna SaikkonenFinnish2011-02-14 – 2011-03-13

Learning Outcomes

Opiskelija tuntee terveydenhuollon kehityksen periaatteet ja terveydenhuoltojärjestelmän. Opiskelija tunnistaa eri ikäisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn merkityksen hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää yksilön vastuun ja ympäristön merkityksen ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija arvostaa terveyttä edistävää ympäristöä ja osaa toimia sen mukaisesti. Opiskelija saa valmiuksia toimia ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ennaltaehkäisevässä terveydenhoitotyössä.

Contents

Terveydenhoitotyön periaatteet ja terveydenhuollon järjestelmä. Terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus ja moniammatillinen yhteistyö eri ikäisten terveydenhoitotyössä. Ympäristön ja elintapojen vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ympäristöterveydenhuolto. Kestävä kehitys. Työntekijänä työyhteisössä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Pönkä, A. 2002. Terveydensuojelu. Suomen ympäristöterveys Oy. Jyväskylä. Gummerus. (soveltuvin osin)
- Pietilä, A-M. et al. (toim.) 2002. Terveyden edistäminen: uudistuvat työmenetelmät. Helsinki. WSOY. Soveltuvin osin.
- Luennoitsijan osoittamat ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset. Virtuaaliopetus. Itsenäinen opiskelu.

Assessment Methods

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.
Tehtävä tai tentti. Numeerinen arviointi.


Back