VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2021V

Mechanical and Production Engineering (KT 2021V)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Blended Learning
Start: 2021-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName1234CR
 
KT2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
KT2021V-1002Yleiset perusopinnot55
KT2021V-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
KT2021V-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Working Life Swedish5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
KT2021V-1005Matematiikka15
IKTP0109Introduction to Technical Mathematics 5
IK00BE73Numerical Mathematics5
IK00BE74Analyysi5
KT2021V-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
KT2021V-1007Ammatilliset perusopinnot85
KT2021V-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Entrepreneurship and Business Administration5
IKTP1123Basics of Cost and Profitability Accounting5
IKTP1121Leading People and Production5
KT2021V-1009Energia- ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Processes in Energy Technology5
IEYX1004Sustainable Development and Circular Economy5
KT2021V-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys30
IKTA2502Mechanical Drafting5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statics and Strength of Materials5
IKTA2506Machine Elements5
IK00BF04Tuotekehitys5
IK00BF05Projektinhallinta ja projektityö5
KT2021V-1011Mekatroniikka15
IKA0607Mechanical Automation 15
IKA0608Mechanical Automation 25
IKA0405Robotics5
KT2021V-1012Valmistustekniikka15
IKTA2704Materials5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
 
KT2021V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2021V-1014Konetekniikka45
KT2021V-1015Suunnittelutekniikat15
IKTS11013D Product Design (NX)5
IKTS1115DFMAA Techniques5
IKTS5103Simultaneous Engineering and Project Management5
KT2021V-1016Robottiautomaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS2213Automation Systems5
IKTS5302Robotics5
KT2021V-1017Tuotantoteknologiat15
IKTS5201Manufacturing Technologies5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapito5
IZV0034Additive Manufacturing 5
KT2021V-1018Process and Project Management45
KT2021V-1019Liiketoiminnan kehittäminen15
IK00BF06Johtaminen ja toiminta virtuaaliympäristöissä5
IKTS6104Innovations and Development5
IK00BF07Liiketoimintaprosessin kehittämisprojekti5
KT2021V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen15
IK00BF08Datan analysointi ja hyödyntäminen5
IK00BF09BtB markkinointi ja palvelumuotoilu5
IEYS2001Solar and Wind Power5
KT2021V-1021Energy project development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
KT2021V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IX00BF13Kunnossapitotekniikka5
IX00BF14Kunnossapidon tietotekniikka5
 
KT2021V-1023HARJOITTELU30
 
KT2021V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Thesis15
IKT32601Research Methods