VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2023 > Vuosi 3 > Ympäristö- ja laatujohtaminen (IY00BE92)

Ympäristö- ja laatujohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IY00BE92
OPS: YT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Uimonen, Minna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mieltämään ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden hallinnan luonnolliseksi osaksi kestävää yritystoimintaa. Hän tuntee yleisimmät ympäristö, laatu- ja turvallisuusjärjestelmästandardit ja kehittää valmiuksia niiden mukaisten järjestelmien rakentamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 45 h
- itsenäistä opiskelua 90 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö

Kestävän kehityksen periaatetta noudattavan yritystoiminnan vastuut. Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmät ja -standardit sekä yhdistetyt toimintojärjestelmät johtamisen työkaluina.

Opiskelumateriaali

Luentoaineistot. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Marttinen, Saastamoinen & Suvanto. Yrityksen ympäristövastuut, Kauppakaari 2000 tai uudempi painos.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt, esitykset ja yritysvierailut/vierailijat.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyödyntää hyvin opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa soveltaa luovasti opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.


Takaisin