VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2023 > Vuosi 4 > Workshop in International Projects (IKTS2111)

Workshop in International Projects

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS2111
OPS: YT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Englanti

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ja uskaltaa toimia aktiivisesti kansainvälisessä, monialaisessa tiimissä. Opiskelijaa rohkaistaan oma-aloitteisuuteen ja uusien toimintamallien kokeilemiseen. Opiskelijan kieli- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät käytännössä. Opiskelijan energiateknisten järjestelmien tai muiden vastaavien kokonaisuuksien kokonaisosaaminen mukaanlukien markkinointiosaaminen kehittyy.

Opiskelijan työmäärä

yömäärä yhteensä 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50/80 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85/55 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Leading People and Production
Yrittäjyys ja liiketoiminta
Marketing Skills for Engineers (toivottava)

Sisältö

Toteutustapa voi vaihdella. Opiskelija voi osallistua kansainväliseen IP-ohjelmaan, oman oppilaitoksen ja kv-partnerin kanssa yhdessä toteutettavaan yrityspeliin tai energiateknologiaan liittyvän järjestelmän tms. kokonaisuuden kansainväliseen myynti-tai totetusprojektiin. Opetuskieli englanti ja opiskelija kirjoittaa toteutuksesta raportin ja oppimispäiväkirjan englannin kielellä.

Kansainvälisyys

Opintojakso tukee hyvin opintojen kansainvälisyysaspektin kehittymistä.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali toteutustavasta riippuen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, artikkelit, yrityspeli tai Intensive Workshop. Ekskursiot.

Arviointikriteerit

5= projektin tulos kiitettävän innovatiivinen ja osallistumisaktiivisuus kiitettävä
3= projektin tulos osoittaa soveltamiskykyä ja osallistumisaktiivisuus hyvä
1= projektin tulos tyydyttävä ja rutiininomainen ja osallistumisaktiivisuus tyydyttävä

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/hylätty tai numeerinen arvosana 1-5 riippuen toteutustavasta, osallistumisaktiivisuus. Loppuraportti ja/tai oppimispäiväkirja projektista.


Takaisin