VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2021 > Vuosi 3

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
YT2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT20
YT2021-1002Yleiset perusopinnot5
YT2021-1004Kielet ja viestintä5
IK00BE69Viestintäx5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
YT2021-1007Ammatilliset perusopinnot15
YT2021-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1121Leading People and Productionx5
YT2021-1011Ympäristötekniikka10
IY00BE92Ympäristö- ja laatujohtaminenx5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalousx5
 
YT2021-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
YT2021-1014Ympäristöteknologia80
YT2021-1015Yhdyskunta10
IEYS1402Geotekniikkax5
IE00BE93Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminenx5
YT2021-1016Ympäristösuunnittelu10
IEYS1105Rakennettu ympäristöx5
IE00BE94Paikkatietoprojektix5
YT2021-1017Vesi10
IY00BE95Vesienkäsittelyx5
IY00BE96Vesilaboraatiotx5
YT2021-1018Renewable Energy Systems10
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoimax5
IEYS2002Bioenergiax5
YT2021-1019Process and Project Management30
YT2021-1020Energy Project Development10
IKTS4102Project Marketingx5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Businessx5
YT2021-1021Business Process Development10
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Managementx5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminenx5
YT2021-1022Energy Project Management10
IEYS0104Solar and Wind Powerx5
IKTS4103Project Management for Energy Businessx5
YT2021-1026Teknillinen matematiikka ja fysiikka10
IX00BE86Reaalianalyysix5
IX00BE87Kompleksianalyysix5
 
YT2021-1023VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTxx10