VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Ohjelmoinnin perusteet (IYTP0601)

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTP0601
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A1.1.2021 – 2.5.2021Pirjo Prosi, Thomas VikströmSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003KT2019-2, KT2019-2B1.1.2021 – 2.5.2021Pirjo ProsiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3004ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B4.1.2021 – 30.4.2021Mikael Jakas, Pirjo ProsiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3005YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B4.1.2021 – 30.4.2021Pirjo ProsiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa kirjoittaa lyhyitä ohjelmia jollain yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä (esim. Python).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruselementit: muuttujat, lausekkeet, ehtolause, toistolauseet, taulukot ja merkkijonot.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.


Takaisin