VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Kemia 2 (IYTA0314)

Kemia 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTA0314
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B4.1.2021 – 30.4.2021Onni PyhälahtiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opintojaksolla Kemia 1 esitettyjen kemian peruskäsitteiden lisäksi reaktiotasapainon sekä happojen ja emästen käsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kemia 1 (suoritettuna), Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Reaktiotasapaino sekä hapot ja emäkset. Materiaalikemiaan, energiantuotantoon ja ympäristöön liittyviä sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Soveltuvin osin
Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, Edita 2018
tai Lehtonen ja Lehtonen: Teknisten alojen kemia, WSOY 2008.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niillä esitettävät demonstraatiot, harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.


Takaisin