VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Lämpö- ja aaltofysiikka (IKTP0406)

Lämpö- ja aaltofysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0406
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A, KT2019-2B1.1.2021 – 2.5.2021Tuomo ToimelaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B1.8.2020 – 31.12.2020Tuomo ToimelaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B1.1.2021 – 2.5.2021Tuomo ToimelaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lämpö- ja aaltofysiikkaan kuuluvat keskeiset suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija osaa laskea lämpölaajenemiseen, lämpöenergiaan ja lämmön leviämiseen liittyviä käytännön tehtäviä. Hän ymmärtää värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja tuntee niiden sovellutuksia. Lisäksi hän osaa melun- ja valaistusmittausten periaatteet ja tuntee optiikan ilmiöitä sovellusten kannalta. Laboratorioharjoituksissa opitaan analysoimaan ja raportoimaan mittaustuloksia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 80 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkö ja magnetismi.

Sisältö

Lämpölaajeneminen, lämpöenergia, lämmön leviäminen, värähdysliike, aaltoliike, äänioppi, sähkömagneettinen aaltoliike, fotometria, optiikka.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin, laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset sekä kirjoittaa vaaditut raportit.


Takaisin