VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Matemaattisten ohjelmistojen perusteet (IKTP0307)

Matemaattisten ohjelmistojen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0307
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A9.3.2021 – 2.5.2021Jarmo Mäkelä, Lassi LillebergSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002KT2019-2, KT2019-2B9.3.2021 – 2.5.2021Jarmo MäkeläSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3003ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B8.3.2021 – 2.5.2021Jussi OjanenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3004YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B28.2.2021 – 30.4.2021Jussi OjanenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Nykyään tekninen laskenta suoritetaan lähes yksinomaan tietokoneilla. Insinöörin on siksi välttämätöntä hallita erilaisten matemaattisten ohjelmistojen käyttö. Tällä kurssilla opiskelija perehtyy MathCad-ohjelmiston käyttöön teknillis-matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Kyseisellä ohjelmistolla voidaan suorittaa sekä numeerista että symbolista laskentaa, piirtää funktioiden kuvaajia yms. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää MathCad-ohjelmistoa koneenrakennuksen matemaattisten ongelmien ratkaisuun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 56h, josta lähiopetusta on 24h ja itsenäistä työskentelyä 32 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.

Sisältö

Lyhyt yleiskatsaus tietokoneissa toimiviin matematiikkaohjelmistoihin. MathCad perustoiminnot, funktiot ja kuvaajat, laatujen käyttö, vektorit, käyrän sovitus, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisu, symbolinen laskenta.
Sovelluksia koneenrakennuksen alalta.

Opiskelumateriaali

Opettajan Moodle-materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Kokeet, harjoitukset ja tehtävät


Takaisin