VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Integraalilaskenta (IKTP0112)

Integraalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0112
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A, KT2019-2B1.1.2021 – 8.3.2021Onni PyhälahtiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B1.1.2021 – 7.3.2021Onni PyhälahtiSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää integraalin käsitteen ja osaa soveltaa sitä pinta-alojen, tilavuuksien laskemiseen. Lisäksi opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöjä ja hallitsee sarjaopin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy tuntimäärään.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta

Sisältö

Integraali, funktioiden integroimismenetelmät, pinta-alojen, tilavuuksien ja kaaren pituuden laskeminen sekä numeerinen integrointi. Differentiaaliyhtälön ratkaiseminen muuttujien erottamisella ja niiden sovelluksia. Aritmeettinen ja geometrinen sarja ja potenssisarjojen perusteet.

Opiskelumateriaali

P. Lehtola, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2, Tammertekniikka.

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat luennot, joilla käsitellään yhdessä teoria ja esimerkkejä. Pelkkä tuntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten laskemalla harjoituksissa ryhmässä ja itsenäisesti kotona tehtäviä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Laskuharjoituksista pitää vähintään 25 % olla tehtyinä.


Takaisin