VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Differentiaalilaskenta (IKTP0111)

Differentiaalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0111
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A, KT2019-2B1.9.2020 – 31.12.2020Kerstin SiegfridsSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B19.10.2020 – 20.12.2020Kerstin SiegfridsSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas tuntee seuraavat käsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan alaansa: funktion raja-arvo, jatkuvuus, 1.kertaluvun ja korkeamman kertaluvun derivaatat ja alkeisfunktioiden derivointi. Opiskelija tuntee derivaatan merkityksen tangentin kulmakertoimena ja suureen muuttumisnopeuden ilmaisijana, hän osaa muodostaa funktion differentiaalin ja osaa sen käytön virheen arvioinnissa, kykenee derivoimaan tulon ja osamäärän sekä yhdistetyn funktion, tuntee ääriarvon käsitteen ja osaa soveltaa sitä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h.

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy tuntimäärään.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.

Sisältö

Raja-arvo ja derivaatta, perusfunktioiden derivoiminen, yhdistetty funktio ja funktioiden tutkiminen. Osittaisderivaatat, kokonaisdifferentiaali, yhden muuttujan funktioiden ääriarvot. Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

P. Lehtola, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2, Tammertekniikka.

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat opetustunnit, joilla käsitellään yhdessä teoria ja esimerkkejä. Pelkkä tuntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen eivät riitä. Opintojaksolla käsiteltävien asioiden omaksuminen onnistuu parhaiten laskemalla harjoituksissa ryhmissä ja kotona itsenäisesti laskutehtäviä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset.

Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Tehtävistä pitää olla vähintään 25% laskettuna. Itsearvionti tulee palauttaa kurssin lopuksi.


Takaisin