VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Ympäristölainsäädäntö (IEYX0909)

Ympäristölainsäädäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0909
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B19.10.2020 – 20.12.2020Eija IivariSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristölainsäädännön rakenteen ja merkityksen. Opiskelija osaa käyttää lainsäädäntötietokantoja tiedonhaussa. Opiskelija tuntee maankäytön suunnittelussa vaadittavat selvitykset ja velvoitteet sekä kaavoitusta koskevan lainsäädännön. Opiskelija on perehtynyt yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen sekä ympäristönsuojelun ohjausperiaatteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h, sisältäen työjärjestyksessä olevan opetuksen ja itsenäisen työskentelyn.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö

Suomen ympäristöhallinto sekä ympäristöoikeuden kansainväliset kytkennät. Ympäristönsuojelulaki ja sen mukainen ympäristöluvan hakeminen. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; tavoitteet, soveltaminen sekä YVA-menettelyn kulku. Maahan, veteen, jätteisiin, terveyden- ja luonnonsuojeluun kohdistuvien lakien keskeistä sisältöä.
Maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat määräykset. Kaavajärjestelmä, vaadittavat selvitykset sekä kaavoituksen lupajärjestelmä. Kestävä yhdyskuntarakenne ja sen toimintojen ohjaus.
Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Opiskelumateriaali

Ympäristölainsäädäntö valikoiduin osin, rakennus- ja maankäyttölaki, luennot, opettajan jakama materiaali, opintojakson alussa erikseen ilmoitettavat tietolähteet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kirjalliset tutkielmat ja raportit.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat .
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät. Numeerinen arviointi.


Takaisin