VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 1 > Työvälineohjelmat (TLVP1103)

Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1103
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Haapasaari, Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15I-TT-1V31.8.2018 – 21.12.2018Juha Nieminen, Martti MustonenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
16I-ET-1N, I-YT-1N22.10.2018 – 21.12.2018Antti Mäkitalo, Erik Wahlman, Kalevi YlinenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
17I-EY-1V22.10.2018 – 21.12.2018Antti MäkitaloSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
18I-KT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Marko RantasaloSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
19I-KT-1V22.10.2018 – 21.12.2018Marko RantasaloSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
20T-LT-2VT31.8.2018 – 21.12.2018Klaus SalonenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija työvälineohjelmien käyttöön. Työvälineohjelmilla tarkoitetaan MS Office –paketin ohjelmia: Word, PowerPoint ja Excel.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tekstinkäsittelyyn (Word), taulukkolaskentaan (Excel) ja esitysgrafiikan (PowerPoint) tuottamiseen. Tekstinkäsittelyn opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja. Esitysgrafiikassa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin. Taulukkolaskennan opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista ja kaavoissa käytettäviä soluviittauksia sekä funktioita. Lisäksi käsitellään laskenta-arkkeja sekä laaditaan kaavioita.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset ja osatentit.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien edistyneitä ominaisuuksia ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.
3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.
1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja osatentit.


Takaisin