VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Kemia 2 (IYTA0314)

Kemia 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTA0314
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Stén, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-ET-2N, I-YT-2N21.10.2019 – 20.12.2019Pekka SténSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opintojaksolla Kemia 1 esitettyjen kemian peruskäsitteiden lisäksi reaktiotasapainon sekä happojen ja emästen käsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kemia 1 (suoritettuna), Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Reaktiotasapaino sekä hapot ja emäkset. Materiaalikemiaan, energiantuotantoon ja ympäristöön liittyviä sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Soveltuvin osin
Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, Edita 2018
tai Lehtonen ja Lehtonen: Teknisten alojen kemia, WSOY 2008.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niillä esitettävät demonstraatiot, harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.


Takaisin