VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 1 > Kemia 1 (IYTA0313)

Kemia 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTA0313
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Stén, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-ET-1N, I-YT-1N7.1.2019 – 30.4.2019Pekka SténSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
2I-KT-1N7.1.2019 – 30.4.2019Sanna RintalaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee eräitä kemian keskeisimpiä peruskäsitteitä kuten alkuaine, kemiallinen yhdiste, olomuodot (kiinteä, neste, kaasu), seos, ainemäärä ja kemiallinen reaktio.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Jaksollinen järjestelmä ja aineiden luokittelu, stoikiometria ja kemiallinen reaktio, olomuodot ja seokset. Materiaalikemiaan, energiantuotantoon ja ympäristöön liittyviä sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Opettajan valmistama materiaali sekä soveltuvin osin
Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, Edita 2018
tai Lehtonen ja Lehtonen: Teknisten alojen kemia, WSOY 2008.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niillä esitettävät demonstraatiot, harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät


Takaisin