VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Ilmansuojelutekniikka (IYS1401)

Ilmansuojelutekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYS1401
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-ET-2N, I-EY-2V, I-YT-2N2.9.2019 – 20.12.2019Riitta NiemeläSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yleisimpiin ilmapäästöjen minimointi- ja puhdistustekniikoihin.

Sisältö

Palamisprosessi. Päästöjen hallinta ja tarkkailu. Kaasujen puhdistustekniikoita. Leviämismallit. Tarkempi perehtyminen esimerkiksi jätteidenpolton, energiantuotannon, selluteollisuuden tai metallurgisen teollisuuden ilmansuojelutekniikoihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan valmistama materiaali sekä seuraava kirja soveltuvin osin: de Nevers, Noel 2000. Air Pollution Control Engineering. 2. p. Singapore. McGraw-Hill

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ekskursio ja laskuharjoitukset.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset ja ekskursioraportti. Numeerinen arviointi.


Takaisin