VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Matemaattisten ohjelmistojen perusteet (IKTP0307)

Matemaattisten ohjelmistojen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0307
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
12I-YT-2N2.3.2020 – 24.4.2020Pirjo ProsiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
13I-ET-2N, I-YT-2N2.3.2020 – 24.4.2020Jarmo MäkeläSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
14I-KT-2N2.3.2020 – 29.4.2020Jarmo MäkeläSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Nykyään tekninen laskenta suoritetaan lähes yksinomaan tietokoneilla. Insinöörin on siksi välttämätöntä hallita erilaisten matemaattisten ohjelmistojen käyttö. Tällä kurssilla opiskelija perehtyy MathCad-ohjelmiston käyttöön teknillis-matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Kyseisellä ohjelmistolla voidaan suorittaa sekä numeerista että symbolista laskentaa, piirtää funktioiden kuvaajia yms. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää MathCad-ohjelmistoa koneenrakennuksen matemaattisten ongelmien ratkaisuun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 56h, josta lähiopetusta on 24h ja itsenäistä työskentelyä 32 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.

Sisältö

Lyhyt yleiskatsaus tietokoneissa toimiviin matematiikkaohjelmistoihin. MathCad perustoiminnot, funktiot ja kuvaajat, laatujen käyttö, vektorit, käyrän sovitus, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisu, symbolinen laskenta.
Sovelluksia koneenrakennuksen alalta.

Opiskelumateriaali

Opettajan Moodle-materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Kokeet, harjoitukset ja tehtävät


Takaisin