VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Energialaitoksen komponentit (IEYX1003)

Energialaitoksen komponentit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1003
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7I-ET-2N, I-YT-2N2.9.2019 – 20.12.2019Jukka HautalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8I-EY-2V2.9.2019 – 20.12.2019Jukka HautalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee energiantuotantolaitosten eri komponenttien tehtävän ja toimintaperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IEYX1001 Energiatekniikan prosessit
IEYX1002 Uusiutuva energia
IRTP0201 Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra

Sisältö

Eri voimalaitostyyppien mekaaniset komponentit.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin