VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Ympäristölainsäädäntö (IEYX0909)

Ympäristölainsäädäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0909
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-ET-2N, I-YT-2N2.9.2019 – 20.12.2019Eija IivariSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
2I-EY-2V, I-KT-4V7.1.2020 – 16.5.2020Asseri LaitinenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristölainsäädännön rakenteen ja merkityksen. Opiskelija osaa käyttää lainsäädäntötietokantoja tiedonhaussa. Opiskelija tuntee maankäytön suunnittelussa vaadittavat selvitykset ja velvoitteet sekä kaavoitusta koskevan lainsäädännön. Opiskelija on perehtynyt yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen sekä ympäristönsuojelun ohjausperiaatteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h, sisältäen työjärjestyksessä olevan opetuksen ja itsenäisen työskentelyn.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö

Suomen ympäristöhallinto sekä ympäristöoikeuden kansainväliset kytkennät. Ympäristönsuojelulaki ja sen mukainen ympäristöluvan hakeminen. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; tavoitteet, soveltaminen sekä YVA-menettelyn kulku. Maahan, veteen, jätteisiin, terveyden- ja luonnonsuojeluun kohdistuvien lakien keskeistä sisältöä.
Maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat määräykset. Kaavajärjestelmä, vaadittavat selvitykset sekä kaavoituksen lupajärjestelmä. Kestävä yhdyskuntarakenne ja sen toimintojen ohjaus.
Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Opiskelumateriaali

Ympäristölainsäädäntö valikoiduin osin, rakennus- ja maankäyttölaki, luennot, opettajan jakama materiaali, opintojakson alussa erikseen ilmoitettavat tietolähteet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kirjalliset tutkielmat ja raportit.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat .
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät. Numeerinen arviointi.


Takaisin