VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 1 > Tekninen dokumentaatio (IEYX0705)

Tekninen dokumentaatio

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0705
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä saa jonkin verran kokemusta erilaisten teknisten piirustusten tuottamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135h, josta lähiopetusta on 55 h ja itsenäistä työskentelyä 80 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, projektiot ja leikkaukset, detaljipiirustukset, mitoitus, toleranssit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen. Esimerkkejä useiden eri tekniikan alojen dokumentoinnista.

Opiskelumateriaali

Heikkilä, Matti, Tekniset piirustukset, 2010 Sanoma Pro, ISBN: 978-951-0-26472-0

Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti


Takaisin