VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 1 > Sähkötekniikan perusteet (IEYX0703)

Sähkötekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0703
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-ET-1N, I-YT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Santiago Chavez VegaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
9I-EY-1V22.10.2018 – 21.12.2018Santiago Chavez VegaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet ja -lainalaisuudet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet kuten generaattori (sähkömagneettinen induktio), muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio), oikosulku ja maasulku. Sähkötekniset peruslait. Sinimuotoinen vaihtosähkö ja sen tuottaminen mekaanisesta energiasta. Vaihtosähkön hetkellisarvo, keskiarvo ja tehollisarvo. Resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi vaihtosähköpiirissä. Yksivaiheisen vaihtosähköpiirin ratkaiseminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, laboraatiot

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.


Takaisin