VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Kemia (IEYX0600)

Kemia

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYX0600
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Stén, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kemian perusteet, laboratoriotyöskentelyyn tutustuminen, johdatusta polttoaineiden kemiaan ja palamiseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan
Kemia 1
Laborattoriotyöturvallisuus

Sisältö

Kemian perusteita, kuten tasapainoreaktiot, hapot ja emäkset, termokemia. Tavallisia laboratoriomittauksia ja johdantoa polttoaineisiin.

Opiskelumateriaali

Kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit, demonstraatiot, labroratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentit, laboratorioharjoitusten raportit


Takaisin