VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 1 > Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin (IEYX0101)

Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0101
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6I-ET-1N, I-YT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Henrik NiemeläSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan energia- ja ympäristöinsinöörin vaihtoehtoiset työ- ja tehtäväkuvat työuran eri vaiheissa. Opiskelija osaa koulutusohjelmansa rakenteen ja tuntee sen tavoitteet. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa tutkinnon suoritusvaatimusten mukaisesti ja tunnistaa oman oppimistyylinsä. Opiskelija osaa ja käyttää tiedonhaku- ja informaatiopalveluita.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Koulutusohjelman rakenne, tavoitteet ja sisältö sekä tutkinnon suoritusvaatimukset. Energia- ja ympäristöinsinöörin työtehtävät.
Tiedonhaku- ja informaatiopalvelujen sekä opintorekisterin käyttö.

Opiskelumateriaali

Opinto-opas, ammattikorkeakoulun ja toimialan toimijoiden www-sivut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, asiantuntijavierailut. Tutustuminen informaatiopalveluihin ja verkko-oppimisympärstöön. Tulohaaastattelu ja kehityskeskustelu.

Arviointikriteerit

hyväksytty/hylatty

Arviointimenetelmät

Osallistuminen, tulohaastattelu ja oman oppimissunnitelman laatiminen.


Takaisin