VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Ympäristön tila ja käyttö (IEYS1104)

Ympäristön tila ja käyttö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1104
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-YT-2N7.1.2020 – 24.4.2020Asseri LaitinenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöpaineen vaikutukset ympäristön tilaan ja sen käyttöön sekä ymmärtää ympäristöseurannan roolin sekä paikallisesti että globaalisti. Opiskelija tunnistaa ihmistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luontoon. Opiskelija osaa hiilineutraaliuden käsitteen ja ilmastonmuutoksen syyt sekä hallitsee ympäristösuunnittelun kestävällä tavalla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h

Sisältö

Ihmistoiminnan globaalit ja paikalliset ympäristövaikutukset. Ympäristöseuranta. Energiantuotannon ympäristövaikutukset. Hiilineutraalius ja ilmastonmuutos.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö, harjoitustyöt, ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

Kiitettävä
Oppija osoittaa kehityskykyisyyttä, hallitsee oppijakson vaatimukset ja sisällön sekä osaa kiitettävästi soveltaa jakson aikana hankkimaansa osaamista itsenäisessä työskentelyssä. Oppija on suorittanut annetussa aikataulussa kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Hyvä
Oppija osoittaa pääosin hallitsevansa opintojakson vaatimukset ja sisällön sekä kykenee hyvin soveltamaan jakson aikana oppimaansa ohjatussa työskentelyssä. Oppija on suorittanut tavoitteellisesti kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Tyydyttävä
Oppija osoittaa perehtyneensä oppijakson vaatimuksiin ja sisältöön sekä kykenee avustettuna soveltamaan tyydyttävästi jakson aikana oppimaansa. Oppija on suorittanut hyväksyttävästi kaikki vaadittavat kurssisuoritukset.
Hylätty
Oppija ei kykene osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä oppijakson vaatimuksiin eikä sisältöön eikä kykene soveltamaan jakson aikana oppimaansa eikä arviointia annettaessa omaa riittäviä valmiuksia edetä aihealueen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Projektityö, ryhmätyöt.


Takaisin