VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Vapaasti valittavat opinnot (VAPVAL) > 2021 > Positiivinen psykologia (SXV0050)

Positiivinen psykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SXV0050
OPS: VAPVAL 2021
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 3 op
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004H-VV1.6.2021 – 1.6.2023Ahti NymanSuomi1.6.2021 – 15.5.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tekijöihin, joiden varaan sekä yksilöiden että yhteisöjen vahvuudet rakentuvat. Opiskelija muodostaa käsityksen siitä, millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä. Opintojakson tarkoituksena on pohtia ihmisen vahvuuksia patologioiden sekä heikkouksien sijaan.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö

Ihmisen sekä yhteisöjen vahvuudet, elämänhallinta, onnellisuus, terveys.

Opiskelumateriaali

Yksi seuraavista oman valinnan mukaan:

Aspinwall, Lisa G. & Staudinger, Ursula M. 2006 (tai uudempi) . Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita. Helsinki
(vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2003 tai uudempi "psychology of human strengths" käy myös)

Tai

Lyobomirsky, Sonja. Kuinka onnelliseksi.2009 (tai uudempi) . Basam books.

Tai

Ojanen, Markku.2007 (tai uudempi). Positiivinen psykologia. Edita. Helsinki

Tai

Ojanen, Markku. 2009 (tai uudempi). Hyvinvoinnin käsikirja. Kirjapaja. Helsinki

Tai

Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi). Murra onnellisuuden esteet. Minerva kustannus. Helsinki

Tai

Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi) .Onnellisuuden käsikirja. Perussanoma

Tai

Seligman, Martin E.P. 2008 (tai uudempi). Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Art House. (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2004 "Authentic Happines" käy myös)

Tai

Uusitalo-Malmivaara, Lotta. 2014 (tai uudempi) Postiiivisen psykologian voima. PS-Kustannus.

Tai

Ojanen Markku 2015. Onni on elämän sivutuote. Minerva.

Tai

Ojanen Markku 2018. Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta. PS-Kustannus.

Sekä opintojakson oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit (mainittu opintojakson suoritusohjeessa).

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko opinnot. Itsenäinen opiskelu. Lukemispäiväkirja oppimateriaalista yhden valitun kirjan mukaan.

Arviointikriteerit

5
Opiskelija osaa pohtia aihetta useasta näkökulmasta

3
Opiskelija osaa pohtia aihetta

1
Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin