VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Vapaasti valittavat opinnot (VAPVAL) > 2021 > Viha (SX00BG56)

Viha

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SX00BG56
OPS: VAPVAL 2021
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nyman, Ahti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001H-VV7.3.2022 – 5.6.2022Ahti NymanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

VIha tunteena

Opiskelijan työmäärä

Verkko-materiaalin perehtyminen 26 h
Itsenäinen opiskelu 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Aluevaikuttavuus

Ammattilisen osaamisen lisääminen

Kansainvälisyys

-

Opiskelumateriaali

Opintojakson sivuilla oleva verkkomateriaali

Arviointikriteerit

5
Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti
Palautetut työt tehtävänannon mukaisia

3
Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta
Tehtävänanto huomioitu

1
Pohdinta yksipuolista
Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti

Arviointimenetelmät

Viikkotehtävien yhteisarviointi

Harjoittelu

-


Takaisin