VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Vapaasti valittavat opinnot (VAPVAL) > 2021 > Digitaalisuus etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa (SA00BG17)

Digitaalisuus etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BG17
OPS: VAPVAL 2021
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001H-VV1.9.2021 – 24.11.2021Juha Kiviniemi, Riku Niemistö, Susanna WeberSuomi1.8.2021 – 5.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

Tuntee digitaalisen nuorisotyön perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet ohjaustyön osana.
Ymmärtää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan periaatteet osana nuorten palvelujärjestelmää.
Soveltaa opittua teoriaa käytäntöön ja toteuttaa digitaalisen nuorisotyön käytännön sovelluksen nuorisotyön, etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan parissa.

Sisältö

Digitaalisuus, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta, nuorisotyön kehittäminen, sosiaalinen media, nuorten hyvinvointi ja nuoret yhteiskunnassa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Toteutus:

3 lähipäivää 15.9, 11.10 ja 24.11, joista viimeinen yhteinen avoin seminaari
Lähipäiviä edeltävät ennakkotehtävät
Oppimistehtävä digitaalisen nuorisotyön toteutus käytännössä, johon kuuluu kirjallinen teoria/perustelu toiminnalle
Pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu
Asiantuntijaluennot ja työelämän edustajien puheenvuorot

Arviointimenetelmät

Kiitettävä (K5)
-Toteutuksen suunnitelma tietoon ja tarpeeseen perustuva ja perusteltu
-Tiivis ja vastavuoroinen työelämäyhteistyö
-Luova innovatiivinen toteutus
-Ryhmän toiminta ja yhteistyö innostunutta ja sujuvaa
-Toteutus / kokeilu hyödynnettävissä osana nuorisotyötä

Hyvä (H3)
-Toteutuksen suunnitelmassa huomioitu nuorten tarpeet
-Toteutuksesta sovittu työelämän kanssa
-Toteutus nuorten hyödyntämillä digitaalisilla alustoilla
-Ryhmän työskentely sujuvaa
-Toteutus/kokeilu liittyy nuorisotyöhön

Tyydyttävä (T1)
-Toteutus ja suunnitelma on tehty, mutta toiminnan perustelu puutteellista
-Työelämälle on tiedotettu toteutuksesta
-Käytännön toteutus tehty digitaalisella alustalla
-Ryhmän työskentelyssä haasteita
-Toteutus irrallinen nuorisotyöstä


Takaisin