VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Vapaasti valittavat opinnot (VAPVAL) > 2021 > Basics of Project Management (IZV0013)

Basics of Project Management

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IZV0013
OPS: VAPVAL 2021
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ketola, Pekka
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset

Tot.OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
30011.10.2021 – 15.12.2021Englanti1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

The student knows Basic Project Management terminology and knowledge areas. Furthermore the student is familiar with central documents and elements required in project management, such as a project plan, time schedule, budget and a risk assessment matrix. The student understands the basic principles of project management.

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the student 81 h, of which
- scheduled studies 42 h
- autonomous studies 39

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

No prerequisites.

Sisältö

Basic terminology in Project Management, Project Management knowledge areas (PMBOK), basic documentation for a project.

Opiskelumateriaali

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4th or newer edition.
SFS-ISO 21500, Guidance on Project Management
Other material given by lecturer.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, group work, project work and exercises.

Arviointikriteerit

5: The student is able to utilize the methods learnt during the study unit independently and is able apply the learnt knowledge in new contexts.
3: The student is able to utilize the methods learnt during the study unit independently.
1: The student is able, with guidance, to utilize the methods learnt during the study unit.

Arviointimenetelmät

Numerical assessment: examination 50%, project work 50%.


Takaisin