VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät (TT00BI95) > 2023-2024

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI95
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2021-3, ET2021-3A, ET2021-3B, IT2021-3, IT2021-3A, IT2021-3B, IT2021-3C, IT2021-3D, KT2021-3, KT2021-3A, KT2021-3B, KT2021-3C, ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D, TT2021-3, TT2021-3A, TT2021-3B, TT2021-3C, TT2021-3D, YT2021-3, YT2021-3A, YT2021-3B18.1.2024 – 30.4.2024Jukka HautalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oleellisimmat sähköajoneuvojen lataukseen liittyvät lait, ohjeet ja standardit. Opiskelija pystyy keskustelemaan sähköajoneuvojen energiankulutuksesta sähköverkon sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee sähköajoneuvojen termistöä sekä erilaiset lataustavat. Opiskelija tuntee latausjärjestelmän teknisiä vaatimuksia ja osaa mitoittaa sähköajoneuvon latausjärjestelmän erilaisiin kohteisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Sähköajoneuvojen termistöä. Sähköajoneuvojen lataukseen liittyvät lait, ohjeet ja standardit. Sähköajoneuvojen lataaminen. Latausjärjestelmien tekniset vaatimukset. Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien suunnittelu. Latausjärjestelmän käyttöönotto.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin