VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Johdatus insinööriopintoihin (TT00BI56) > 2023-2024

Johdatus insinööriopintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI56
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D28.8.2023 – 14.10.2023Emilia Mäkitalo, Henrik Niemelä, Jarmo Mäkelä, Mikael JakasSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sekä VAMKin että Vaasan yliopiston tietojärjestelmiä ja oppimisalustoja, osaa hyödyntää oppilaitosten ohjauspalveluita ja käyttää tiedonhakutyökaluja. Opiskelija pystyy tuottamaan työkaluohjelmilla tehokkaasti tyylikkäitä raportteja ja esityksiä, osaa kuvailla oman tutkinto-ohjelmansa tavoitteita, ammattikuvaa sekä paikallisten työmarkkinoiden odotuksia ja mahdollisuuksia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa toimia opiskeluyhteisössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa yhteishenkeä luoden ja omasta oppimisestaan vastuuta ottaen.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 20 h.

Sisältö

Opintojaksossa on kolme osiota:
1. Opinto-ohjaus: Oma koulutusohjelma, valintamahdollisuudet, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, oman alan ammattikuva sekä työtehtävät ja -markkinat, EnergyVaasa, opiskeluympäristö ja tukitoiminnot, opiskelijoiden yhdistystoiminta, opetukseen ja tukitoimintoihin liittyvät henkilöt, tulohaastattelu, kehityskeskustelu, työharjoittelun liittäminen tutkintoon ja kansainvälinen opiskelijavaihto.
2. Tiedonhaku: kirjastopalvelut ja tiedonhakumenetelmät.
3.Tietokoneen käyttö:
3.1. Tekstinkäsittely: Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word), perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin, tyylit ja viittaukset, kaavaeditori sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot.
3.2. Taulukkolaskenta: Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel), perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot.
3.3. Esitysgrafiikka: Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. PowerPointin esityspohjat, sisällön tuottaminen ja tehokeinot.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opinto-ohjaus: aktiivinen osallistuminen. Tiedonhankintatiedot: verkko-opiskelu. Tietokoneen käytön osalta: tentti. Arvosana-asteikko: hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin