VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2018V

Tietotekniikan koulutus (TT 2018V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXP0002PERUSOPINNOT64
TLVP1100Opiskeluvalmiudet10
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
ISA0202Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen20
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1402Työelämän ruotsi4
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1500Tutkimusmenetelmät5
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1600Matematiikka ja luonnontieteet17
ITTP0105Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IXP0501Mekaniikka4
ITTP0304Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
ITTA0101Differentiaalilaskenta2
ITTA0303Modernin fysiikan perusteet3
ITTP0305Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
 
IXA0000AMMATILLISET PERUSOPINNOT76
IXA0100Ohjelmistosuunnittelun perusteet33
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
ITTP0901C-ohjelmointi4
ITTP0902Sovelluskehitys4
ITTA0203Käyttöjärjestelmät3
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
ITTP0310Kyberturvallisuus3
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
IXA0200Laitesuunnittelun perusteet33
ITTP0201Tasa- ja vaihtosähkötekniikka3
ITTA0307Elektroniikan perusteet3
ITTP0703Piirianalyysi4
ITTA0308Elektroniikan laboraatiot3
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1003Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu3
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
ITTP1004Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit4
IXA0300Tietoliikennetekniikka10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ITTS1100Web-sovellukset10
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS3201Ohjelmistotuotannon käytännöt5
ITTS1300Asiakaspalvelinsovellukset10
ITTS3202Windows-ohjelmointi5
IITS3303Software Engineering Project5
ITTS2100Sulautetut järjestelmät I10
ITTS2105Mikro-ohjainten laboraatiot3
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
ITTS2200Sulautetut järjestelmät II10
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
IITS2207Embedded Systems Programming and Project5
ITTS3100Tietoliikenne10
ITTS3401Reititinverkot (WAN)5
ITTS3102Langattomat verkot5
 
ITXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
ILTS1000Liiketaloutta insinööreille
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
 
ITTH0000HARJOITTELU30
 
ITTO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö