VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2014V

Tietotekniikan koulutus (TT 2014V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXP0002PERUSOPINNOT78
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä33
TLVP1103Työvälineohjelmat33
ITTP0202Työturvallisuus22
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLVP1600Matematiikka ja luonnontieteet16
ITTP0105Johdatus tekniikan matematiikkaan4
ITTP0306Fysiikan perusteet3
ITTP0304Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
ITTA0101Differentiaalilaskenta2
ITTA0303Modernin fysiikan perusteet3
ITTP0305Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
 
IXA0000AMMATILLISET PERUSOPINNOT63
IXA0100Ohjelmistosuunnittelun perusteet23
ITTA0208Ohjelmoinnin perusteet (C-kieli)44
ITTA0202Sovelluskehitys33
ITTP0303Web-sovellusten perusteet33
ITTA0203Käyttöjärjestelmät33
ITTA0206Linux-käyttöjärjestelmä33
ITTA0209Olio-ohjelmointi4
ITTA0207Tietokannat33
IXA0200Laitesuunnittelun perusteet28
ITTP0201Tasa- ja vaihtosähkötekniikka3
ITTA0307Elektroniikan perusteet3
ITTA0104Piirianalyysi3
ITTA0308Elektroniikan laboraatiot3
ITTP0203Digitaalitekniikka I3
ITTA0309Moderni elektroniikkasuunnittelu3
ITTA0310Tietokonetekniikan perusteet3
ITTA0311Mikro-ohjaimet4
ITTA0502Energiatekniikan perusteet3
IXA0300Tietoliikennetekniikka11
ITTA0107Lähiverkot3
ITTA0108Tietoliikenne4
ITA0503Tietoliikennetekniikan peruslaboraatiot4
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ITTS1100Web-sovellukset10
ITTS1201Ohjelmistotuotanto5
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS1300Asiakaspalvelinsovellukset10
ITTS1301Web-palvelut5
ITTS1302Microsoft .NET Programming5
ITTS2100Sulautetut järjestelmät I10
ITTS2101Mikro-ohjain laboratoriot3
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
ITTS2300Sulautetut järjestelmät III10
ITTA0503Energiatekniikan ICT3
ITTS2302Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi3
ITTS2303Sulautettujen järjestelmien projekti4
ITTS3100Tietoliikenne10
ITTS3101Tietokoneverkot5
ITTS3102Langattomat verkot5
 
ITTV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
ITTP0107Tietotekniikan dokumentointi3
ITTS1101XML-tekniikka5
ITTP0307Analyysin perusteet2
ITTP0308Tietoturvan perusteet5
ILTS1000Liiketaloutta insinööreille15
ILTS1002Business-to-Business-verkostot3
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
ILTS1001Business-to-Business-markkinointi2
ILTS1004Teollisuuden tietojärjestelmäsovellukset5
 
ITTH0000HARJOITTELU30
 
ITTO0000OPINNÄYTETYÖ15