VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2014

Tietotekniikan koulutus (TT 2014)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2014
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
ITTP0100Johdatus insinööriopintoihin21
ITTP0108Johdatus tietotekniikkainsinöörin opintoihin2
ITTP0102Tietokone opiskeluvälineenä33
ITTP0104Tiedottava viestintä22
ITTP0107Tietotekniikan dokumentointi33
ITTP0105Johdatus tekniikan matematiikkaan44
ITTP0103PC-tekniikka33
ITTP0106Mekaniikka44
ITTP0200Elektroniikka I15
ITTP0201Tasa- ja vaihtosähkötekniikka3
ITTP0202Työturvallisuus2
ITTP0204Peruselektroniikka ja laboratoriot7
ITTP0203Digitaalitekniikka I3
ITTP0300ICT:n perusteet15
ITTP0301Ohjelmoinnin perusteet3
ITTP0302Tietokoneverkkojen perusteet5
ITTP0303Web-sovellusten perusteet3
ITTP0304Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
ITTP0305Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
ITTA0100Tietoliikenne ja elektroniikka21
ITTA0104Piirianalyysi3
ITTA0101Differentiaalilaskenta2
ITTA0102Sähkö ja magnetismi3
ITTA0105Teoreettinen elektroniikka3
ITTA0103Analyysi3
ITTA0106Tietoliikennetekniikan perusteet7
ITTA0200ICT:n ammattiaineet22
ITTA0201C-ohjelmointi3
ITTA0202Sovelluskehitys3
ITTA0203Käyttöjärjestelmät3
ITTA0205Tietoverkkojen palvelut2
ITTA0206Linux-käyttöjärjestelmä3
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTA0207Tietokannat3
ITTA0300Elektroniikka II22
ITTA0302Tekniikan englanti3
ITTA0301Digitaalitekniikka II3
ITTA0305Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu4
ITTA0303Modernin fysiikan perusteet3
ITTA0304Mikrotietokoneet4
ITTA0306Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit5
ITTA0400Talous20
ITTA0401Tekniikan ruotsi4
ITTA0403Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
ITTA0405Tekniskaupallinen englanti3
ITTA0406Tietotekniikan yrittäjyys5
ITTA0402Projektointi ja johtaminen3
ITTA0404Tekniikan raportointi3
ITTA0500Energiatekniikka9
ITTA0501Kemia ja ympäristö3
ITTA0502Energiatekniikan perusteet3
ITTA0503Energiatekniikan ICT3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ITTS1100Web-sovellukset10
ITTS1101XML-tekniikka5
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS1200Ohjelmiston kehitysmenetelmät10
ITTS1201Ohjelmistotuotanto5
ITTS1202Ohjelmistotuotannon erikoistyöt5
IITS1300Client-Server Applications10
IITS1301Web Services5
IITS1302Microsoft .NET Programming5
ITTS2100Sulautetut järjestelmät I10
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2101Mikro-ohjain laboratoriot3
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
ITTS2200Sulautetut järjestelmät II10
ITTS2202Digitaalinen mittaus ja säätötekniikka3
ITTS2201Sulautettujen järjestelmien suunnittelu4
ITTS2203Kenttäväylät ja internet3
IITS2300Embedded Systems III10
IITS2301Design with VHDL3
IITS2302Embedded Systems Programming3
IITS2303Embedded Systems Project4
ITTS3100Tietoliikenne10
ITTS3101Tietokoneverkot5
ITTS3102Langattomat verkot5
ITTS4000Projektiopinnot10
 
ITTV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
ITTH0000HARJOITTELU30
 
ITTO0000OPINNÄYTETYÖ15