VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK) (TLY) > LTY2019

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK) (TLY LTY2019) (TLY LTY2019)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
TLYS3000SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT40
TLYS2400Tutkimus ja kehittäminen10
TLYS2403Tutkimus- ja kehittämistehtävä prosessina2
TLYS2404Tutkimusviestintä2
TLYS2401Kvantitatiivinen tutkimus3
TLYS2402Kvalitatiivinen ja toimintatutkimus3
TLYS2500Liiketoiminnan kehittäminen10
IPM1002Project Finance and Legal Environment5
TLYV1004Palvelulähtöisyys liiketoiminnan kehittämisessä5
TLYS2600Organisaatiot ja johtaminen20
SSYS1407Organisaation toiminnan kehittäminen5
TLYS0003Johtaminen ja johtajuus5
TLYS2601Talousjohtaminen5
IPM1004Leadership in Global Projects5
 
TLYV1000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT20
 
TLYO0000OPINNÄYTETYÖ30
TLY0000Opinnäytetyö30