VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Liike-elämän englanti I (osa A) (TLTP0105) > 2023-2024

Liike-elämän englanti I (osa A)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0105
OPS: LT 2023 / 2023V / 2023W
TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Auranen, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3020LT2023-1A8.1.2024 – 12.5.2024Camilla HaraldSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021LT2023-1B, LT2023-1C8.1.2024 – 12.5.2024Camilla HaraldSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3023LT2023-1D21.8.2023 – 24.12.2023Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3024LT2023-1W8.1.2024 – 12.5.2024Päivi AuranenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3025TK2023-1A, TK2023-1B8.1.2024 – 28.4.2024Päivi AuranenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3027LT2023V-1K8.1.2024 – 12.5.2024Päivi AuranenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää monikanavaista kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan. Mahdollisuuksien mukaan yhteystyötä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta 32 lähiopetusta ja 49 itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen opinnot.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen. Yleisimmät suulliset ja kirjalliset kielenkäyttötilanteet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijan englanninkielen ja -viestinnäntaito ovat oleellisia taitoja alueen kansainvälisissä työpaikoissa ja ksnsainvälisessä kaupassa.

Kansainvälisyys

Opiskelija harjoittelee toimimista erilaisissa työelämän tilanteissa ja ymmärtää, että kulttuuritausta vaikuttaa kommunikaatioon.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tekstien lukemista, dokumenttien tuottamista, suullisia tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, luentoja, harjoituksia, itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti. Numeerinen arviointi (0-5).
1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa.
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luokkaopetukeen, kiinnostus kehittää omaa kielitaitoa, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä lopputentti.


Takaisin