VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työvälineohjelmat (TLP0405) > 2023-2024

Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0405
OPS: LT 2023 / 2023V / 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3016LT2023-1A21.8.2023 – 31.1.2024Erik WahlmanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2023-1B, LT2023-1C21.8.2023 – 31.1.2024Erik WahlmanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019LT2023-1D21.8.2023 – 31.1.2024Erik WahlmanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2023-1W21.8.2023 – 24.12.2023Erik WahlmanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2023V-1K21.8.2023 – 17.12.2023Erik WahlmanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään työvälineohjelmia oman alansa tehtäviin. Opiskelija oppii käyttämään MS Office Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmaa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108 h työjärjestyksessä olevaa opiskelua ja itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

esitietoja ei tarvita

Sisältö

Opintojakso sisältää tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa.

Tekstinkäsittelyn (MS Word) opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja.

Esitysgrafiikan (MS PowerPoint) opetuksessa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin.

Taulukkolaskennan (Excel) opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista, soluviittauksia ja funktioita sekä laskenta-arkkeja ja kaavioita.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset manuaalit

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luennot, harjoitukset ja koe

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmien ominaisuuksia erinomaisesti ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.

3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.

1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

harjoitukset ja kokeet


Takaisin