VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen (TL00BE43) > 2023-2024

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE43
OPS: LT 2023 / 2023V / 2023W
TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014LT2023-1A8.1.2024 – 28.3.2024Pia LiedesSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3015LT2023-1B, LT2023-1C11.3.2024 – 12.5.2024Pia LiedesSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017LT2023-1D11.3.2024 – 12.5.2024Pia LiedesSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3018LT2023-1W23.10.2023 – 3.3.2024Pia LiedesSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019TK2023-1A, TK2023-1B23.10.2023 – 10.3.2024Pia LiedesSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2023V-1K21.8.2023 – 17.12.2023Pia LiedesSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän dokumentteja. Opiskelija sisäistää tavoitteellisen viestinnän merkityksen. Hän osallistuu keskusteluun, argumentoi sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija noudattaa VAMKin kirjoitusohjeita sekä hyödyntää nykyaikaisia kielenhuollon välineitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h.
- työjärjestyksessä 32 h.
- itsenäistä opiskelua 76 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaatimuksia.

Sisältö

Yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, korkeakouluopiskelijan esiintymis- ja tekstitaidot, tekstianalyysi.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään viestintätaitoja alueen yritykset huomioon ottaen.

Kansainvälisyys

Kulttuurienvälinen viestintä.

Opiskelumateriaali

Kortetjärvi-Nurmi,S. & Murtola, K. 2016. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, ryhmätyöt, verkkotehtävät, presentaatioharjoitukset.

Arviointikriteerit

5=Tuottaa laadukkaita työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan erinomaisella kielellä. Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja monipuolisesti. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Pystyy arvioimaan omaa ja muiden viestintäosaamista.
3=Tuottaa työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan. Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän vuorovaikutustilanteissa.
1=Tuottaa työelämän tekstilajeja. Pystyy nimeämään argumentointikeinoja sekä toimimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Arviointimenetelmät

Aktiivisuus ja presentaatiot, suoritetut kirjalliset tehtävät, tentti. Numeerinen.


Takaisin