VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Mallinnus ja kehitysmenetelmät (TK00BG69) > 2023-2024

Mallinnus ja kehitysmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG69
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B8.1.2024 – 28.4.2024Jani PäivärintaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien kehittämisen prosessimallit ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa ohjelmistontuotteen suunnittelun eri menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa mallinnusmenetelmiä järjestelmän kehittämisessä eri sovellusalueilla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, josta:
- työjärjestykseen sidottu aika: 27 h (luentoja/työpajoja paikalla tai verkossa)
- itsenäistä opiskelua: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusteita ohjelmoinnissa, tietojärjestelmän kehittämisessä ja käyttöliittymien suunnittelussa

Sisältö

Yleisimmät ohjelmistotuotannon prosessimallit, suunnittelumallit ja työkalut. Versiohallinta. Mallinnusmenetelmät vaatimus- ja suunnitteluvaiheessa. Ohjelmistotuotannon kehittämisen vaiheet.

Aluevaikuttavuus

Opetuksen sisällössä otetaan huomioon alueen IT-alan yritysten toimintamalleja

Kansainvälisyys

Osa luentomateriaalista on englanniksi. Opittavat mallit ovat kansainvälisten käytänteiden mukaisia.

Opiskelumateriaali

Opettajan Portaalissa antamat materiaalit.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Learning by doing-menetelmä.
Luennot, työpajat, oppimistehtävät, projektitehtävä tiimitehtävänä

Arviointikriteerit

5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan (noin 90%) kurssin vaatimuksista ja pystyy itsenäisesti kiitettävällä tavalla valitsemaan projektimenetelmän, luomaan projektin soveltuvaan ohjelmaan ja luomaan projektille osatehtävät. Opiskelija kykenee kiitettävällä tavalla itsenäisesti luomaan soveltuvia UML-kaavioita ja ymmärtää kiitettävällä tavalla oliomallinnuksen elementit ja osaa soveltaa niitä sekä määrittelemään sovelluksen vaatimuksia. Opintojakson aikana olleet tehtävät on tehty kiitettävällä laatutasolla.
3: Opiskelija ymmärtää perusteellisemmin ja laajemmin projektimenetelmiä, vaatimusmäärittelyä ja oliomallinnuksen elementtejä ja niiden soveltamista (noin 60%) . Hän pystyy tekemään analyysivaiheen ja suunnittelemaan sovelluksen UML:n merkintävavoilla. Tehtävät ovat suurimmilta osin tehty hyvällä laatutasolla.
1: Opiskelija ymmärtää perusteet projektimenetelmistä, vaatimusmäärittelystä, oliomallinnuksesta ja UML-kaavioista (noin 40%) ja pystyy suunnittelemaan rajattuja kokonaisuuksia. Tehtävät osoittavat perusteiden hallintaa.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät sekä projekti. Skaala 1-5.

Harjoittelu

---

Lisätietoja

---


Takaisin