VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot (TK00BG61) > 2023-2024

Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG61
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B8.1.2024 – 28.4.2024Antti MäkitaloSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii työaseman ja palvelimen käyttöjärjestelmistä keskeisen sisällön. Opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot, jotta hän kykenee hallitsemaan palvelimen ja työaseman käyttöjärjestelmiä. Tietoliikenneosaamista syvennetään lähiverkkojen osalta ja perehdytään verkon aktiivilaitteiden konfigurointiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, josta lähiopetusta 33 h ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita.

Sisältö

Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmät. Verkon aktiivilaitteet.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle-toteutuksen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmien ominaisuudet ja lähiverkon rakenteen. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti yrityksen tietoliikenne/laitteisto ratkaisusta vastaavan tiimin jäsenenä.

3 - opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmien ominaisuudet ja lähiverkon rakenteen.

1 - opiskelija tuntee käyttöjärjestelmien perusteet ja lähiverkon peruskäsitteet

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.


Takaisin