VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > PC-tekniikka ja päätelaitteet (TK00BG60) > 2023-2024

PC-tekniikka ja päätelaitteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG60
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Antti MäkitaloSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan tietokoneen toimintaperiaatteen, peruskomponentit ja rakenteen sekä tietää laitteiston ja ohjelmistojen ylläpitovaatimukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 33 h.
Itsenäistä opiskelua 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita.

Sisältö

Tietokoneen historia. Tietokoneen toimintaperiaate mallinnettuna mikrotietokonelaitteiston avulla, prosessorin toiminta ja väyläratkaisut, massamuistit, näyttötoiminto, tietoliikenne, merkittävimmät oheislaitteet käyttöjärjestelmä ja sen tehtävät.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson sisältö tukee alueen yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle toteutukseen on koottu keskeinen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - opiskelija pystyy kehittämään ja hallinnoimaan yrityksen laitteistoratkaisua ja toimimaan tavoiteellisesti laitteistoratkaisusta vastaavan tiimin jäsenenä.
3 - opiskelija osaa mitoittaa tietokonelaitteiston yrityksen toimintaa vastaavaksi ja ymmärtää tietokonelaitteiston hallintaa.
1 - opiskelija tuntee tietokonelaitteiston peruskäsitteet ja termit.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe ja projektityö. Projektityö pakollinen ja arviointi kokeen perusteella.


Takaisin