VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tietojärjestelmän kehittäminen (TK00BG59) > 2023-2024

Tietojärjestelmän kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG59
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B8.1.2024 – 28.4.2024Antti MäkitaloSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija jäsentää erityyppisten tietojärjestelmien rakenteen, ymmärtää tietojenkäsittelyn ja sen kehittämisen merkityksen toimintayksikön toiminnassa, jäsentää tietojärjestelmän kehittämisen päävaiheet. Osaa käyttää tietojärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen perustekniikoita ja kuvaustapoja.

Opiskelija osaa tietovarastotekniikan peruskäsitteet ja perehtyy erityyppisen tiedon varastointiin. Opiskelija hallitsee relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet. Opiskelija osaa jäsentää ja toteutaa pienimuotoisen tietokantasovelluksen prototyypin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 55 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita.

Sisältö

Yrityksen toiminta ja tietojenkäsittelyn kehittäminen. Relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija hallitsee relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet. Opiskelija osaa toteutaa pienimuotoisen tietokantasovelluksen prototyypin.

3: Osaa lukea tietojärjestelmän kuvauksia ja osaa myös suunnitella itse rajattua tietojärjestelmää opetetuilla menetelmillä.


1: Osaa hahmottaa yrityksen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset


Takaisin