VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmoinnin perusteet (TK00BG58) > 2023-2024

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG58
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 17.12.2023Tero UlvinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin perusteet ja ohjelmakehityksen vaiheet sekä hallitsee C#-ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa käyttää ohjelmointiympäristöä. Lisäksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymäsovelluksen sekä hyödyntää virhetilanteen hallinnan työkaluja. Opiskelija ymmärtää tietovarastoinnin ja tiedon hallinnan merkityksen sekä ohjelmoinnin parhaat käytännöt. Opiskelija osaa luoda ohjelmistotuotannon dokumentteja suunnitelmallisesti ja standardin mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h

Sisältö

Olio-ohjelmointi ja ohjelmakehityksen vaiheet
Ohjelmointiympäristö, .NET Framework, Visual Studio
Ohjelmoinnin perusrakenteet
C#-ohjelmointikielen perusteet
Ohjelmistotuotannon dokumentit
Tietovarastot ja tiedon hallinta
Käyttöliittymäsovelluksen ohjelmointi

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten tarpeen huomioiminen opintojakson sisällössä

Kansainvälisyys

Kansainvälisten ohjelmointikäytäntöjen tunteminen
Englanninkielistä materiaalia

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Moodlessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Ryhmätyö

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot erinomaisesti ja kykenee ohjelmoimaan käyttäjäystävällisen käyttöliittymäsovelluksen
3=Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot hyvin ja kykenee ohjelmoimaan onnistuneen käyttöliittymäsovelluksen
1=Opiskelija tietää ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot ja pystyy ohjelmoimaan malliratkaisun mukaisen käyttöliittymäsovelluksen

Arviointimenetelmät

Koe ja harjoitustyö


Takaisin