VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 2 > Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet (TLA0104)

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0104
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisen sopimusoikeuden ja velvoiteoikeuden perusasiat.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäätä 81 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Sopimuksen tekeminen, sopimusosapuolten oikeustoimikelpoisuus, sopimusvapauden periaate ja sopimuspakko, sopimusosapuolten velvollisuudet ja sopimuksen velvoittavuus, oikeustoimen pätemättömyys. Velvoiteoikeuden perusasiat.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
Liiketalouden koulutusohjelmassa:
- Saarnilehto Ari - Vesa Annola: Sopimusoikeuden perusteet (Tritonian e-kirja)uusin painos
- Hoppu Kari - Esko Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet (Tritonian e-kirja)uusin painos
- Saarnilehto Ari: Pääasiat velvoitteesta (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Norros Olli: Velvoiteoikeus (Tritonian e-kirja)uusin painos
Tietotekniikan koulutusohjelmassa:
- Takki Pekka - Sakari Halonen: IT-sopimukset - käytännön käsikirja (Tritonia e-kirja) uusin painos
- Kai Erlund - Johanna Lilja - Arto Lindfors - Janne Salminen - Jaakko Turunen: IT2018 – käytännön käsikirja (Tritonian e-kirja)
- Hoppu Kari - Esko Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet (Tritonian e-kirja)uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet ja hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin