VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 2 > Web Design (TK00BI55)

Web Design

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BI55
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella käytettävyydeltään erinomaisen käyttöliittymän tietoverkkoon. Opiskelija hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun standardit ja -menetelmät sekä osaa tuottaa käyttöliittymän suunnitteludokumentaation. Opiskelija hallitsee käyttöliittymän prototyyppisuunnittelun ja osaa toteuttaa erinomaisen käyttöliittymän verkkoon sekä osaa tuottaa digitaalista sisältöä verkkopalveluun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h

Sisältö

Verkkosivuston käyttäjälähtöinen käyttöliittymäsuunnittelu
Wireframing ja layout
Visuaalisuus ja sisältötuotanto
Mediasisällön suunnittelu
Prototyypit
Suunnitteludokumentit

Aluevaikuttavuus

Mahdollisia toimeksiantoja alueen yrityksiltä

Kansainvälisyys

Osittain englanninkielistä opetusmateriaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

5
Opiskelija osaa suunnitella käytettävyydeltään erinomaisen käyttöliittymän verkkopalveluun. Opiskelija hallitsee erinomaisesti käyttöliittymäsuunnittelun, prosessin ja suunnitteludokumentaation. Opiskelija osaa toteuttaa verkkopalvelun prototyyppisuunnittelun erinomaisesti.
3
Opiskelija osaa suunnitella käyttäjäkeskeisen hyvän käyttöliittymän verkkopalveluun. Opiskelija hallitsee hyvin käyttöliittymäsuunnitteluprosessin ja suunnitteludokumentaation. Opiskelija osaa toteuttaa verkkopalvelun prototyyppisuunnittelun hyvin.
1
Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän verkkopalvelun ja huomioida joitakin käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita. Opiskelija hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun prosessin ja suunnitteludokumentaation.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin