VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 3 > Web-palvelujen toteutus (TK00BG74)

Web-palvelujen toteutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG74
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun hyödyntäen frontend ja backend prosesseja sekä ketterää kehitystyöskentelyä. Opiskelija osaa arvioida verkkopalvelua ja sen käytettävyyttä. Opiskelija osaa testata verkkopalvelun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h josta työjärjestyksessä olevaa n. 50h ja itsenäistä opiskelua n. 85h sekä oman oppimisen arviointia 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Frontend ja Backend osaamista

Sisältö

Verkkopalvelun suunnittelu ja toteuttaminen ketterästi.
Verkkopalvelun testaus ja käytettävyyden arviointi.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten tarpeet huomioidaan opetuksessa

Kansainvälisyys

Osittain englanninkielinen materiaali

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, tiimi työskentelyä ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

5 - Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun erinomaisesti hyödyntäen viimeisimpiä standardeja ja tekniikoita.
3 - Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun hyödyntäen viimeisimpiä standardeja ja tekniikoita.
1 - Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun

Arviointimenetelmät

Tiimi- ja harjoitustyö. Numeerinen arviointi (0-5)


Takaisin