VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 2 > Sisällönhallintajärjestelmät (TK00BG68)

Sisällönhallintajärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG68
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sisällönhallintajärjestelmien toimintaperiaatteet ja ominaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä käyttäjäystävällisen sivuston. Opiskelija osaa muokata sivuston sisältöä ja ulkoasua hallintapaneelin avulla lisäämällä sivuja, artikkeleita, lisäosia ja mediaelementtejä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h
- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 32 h
- Itsenäistä opiskelua 76 h
Oman oppimisen arviointi sekä palautteen antaminen 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

WebDesign, Verkkoympäriston ohjelmointi

Sisältö

Sisällönhallintajärjestelmien toiminta ja ominaisuudet
Sivuston suunnittelu, toteutus, testaus ja julkaiseminen
Sivuston ulkoasun muokkaus teemojen, lohkojen ja editorin avulla
Lisäosien, vimpainten, sosiaalisen median linkkien ja mediakirjaston toiminta
Sivuston kävijäanalytiikka

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten toimeksiannot mahdollisia

Kansainvälisyys

Osittain englanninkielistä materiaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan valitsema verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotuettu opetus, harjoitukset ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä erinomaisesti sivuston ja osaa hyödyntää järjestelmän omainaisuuksia monipuolisesti
3 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä sivuston hyvin ja osaa hyödyntää joitain järjestelmän ominaisuuksia
1 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä sivuston

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5)


Takaisin