VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Graafinen web-tuotanto (TK00BG76)

Graafinen web-tuotanto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG76
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2023-2A, TK2023-2B19.8.2024 – 15.5.2025Päivi RajalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa graafista kuvamateriaalia kuvankäsittelyohjelmalla. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat ja kuvankäsittelyohjelman peruskäytön. Opiskelija osaa tuottaa ja hyödyntää kuvamateriaalia web-palveluiden toteutuksessa. Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn peruskäsitteet.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Sisältö

Kuvankäsittelyohjelman toiminnot, tekniikat ja -työkalut, digitaaliseen kuvankäsittelyn hyödyntäminen projektissa ja kuvatuotannon tuotantoprosessi. Animaatiot, panoraamakuvat, kuvien tuottaminen ja muokkaaminen sekä julkaiseminen.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten toimeksiannot mahdollisia

Kansainvälisyys

Osittain englanninkielinen opetusmateriaali

Opiskelumateriaali

Verkko-oppimisympäristössä julkaistu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Non-stop toteutus verkossa: tehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Hyväksytty = Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkalujen käytön hyvin ja osaa soveltaa osaamistaan kurssin tehtävissä
Hylätty = Opiskelija ei ole palauttanut kurssin tehtäviä

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja harjoitustyö


Takaisin