VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Pilvipalvelut (TK00BG75)

Pilvipalvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG75
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2023-2A, TK2023-2B6.1.2025 – 29.4.2025Tero UlvinenSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten pilvipalvelujen mm. pilvessä toimivien tietokantaratkaisujen toiminnan. Hän kykenee toteuttamaan vaatimusten mukaisen ratkaisun ja ylläpitämään sitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 96 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokannat, käyttöjärjestelmät

Sisältö

Pilvipalvelujen periaatteita ja käyttöalueita
Pilvitietokannat (erit. dokumenttitietokannat), tiedonhallinta,
Sopivan pilvipalvelun testaus ja käyttäminen

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevillä ja myyvillä yrityksillä on opintojaksolla käsiteltäviä teknologioita käytössä.

Kansainvälisyys

Kurssi opettaa taitoja, jotka tukevat yrityksiä kehittämään liiketoimintaohjelmistoja maailmanlaajuisesti

Opiskelumateriaali

Moodlessa jaettavat materiaalit ja muut osoitetut materiaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Kuvattu opintojakson Moodlessa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).

Harjoittelu

---

Lisätietoja

---


Takaisin